• Home
 • Trefwoorden
 • Sitemap
 • Print
 • verkleinvergroot

Omgevingsvergunning

Op 1 januari 2018 is Heist-op-den-Berg gestart met de omgevingsvergunning.

Deze vergunning vervangt en verenigt de

 • stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) 
 • verkavelingsvergunning
 • milieuvergunning 

Je doet je aanvraag bij 1 loket, het Omgevingsloket.

Wanneer is er geen omgevinsvergunning vereist?

Niet alle bouwwerken zijn onderworpen aan een omgevingsvergunning. Sinds 1 december 2010 is een nieuw besluit van de Vlaamse regering van toepassing over vrijgestelde werken én meldingsplichtige werken. Je vindt de bijzondere bepalingen van dit besluit terug op www.ruimtelijkeordening.be, de website van de Vlaamse overheid. 

Deze bepalingen gelden slechts onder zeer strikte voorwaarden en niet voor elk perceel. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de geplande werken niet strijdig zijn met de bepalingen van een verordening, gewestplan, bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling.

Voor meer informatie neem je best contact op met de administratie Leefomgeving.

Waarvoor is wel een omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen nodig?

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning:

 1. de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken:
  1. het optrekken of plaatsen van een constructie
  2. het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat
  3. het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie;
 2. met bomen begroeide oppervlakten ontbossen (bosdecreet);
 3. bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter hebben, en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2, vellen;
 4. het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt;
 5. een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:
  1. het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval
  2. het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens
  3. het plaatsen van een of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, met uitzondering van het kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld openluchtrecreatief terrein in de zin van de decreet van 10 juli 2008 betreffende toeristische logies;
 6. de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt;
 7. een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;
 8. recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad.
 

Contact

Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 74 00,
bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur