Wapenschild

Het wapen van Heist-op-den-Berg is na de fusie van de gemeente officieel erkend bij het KB van 11-12-1980, op voordracht van de gemeenteraad en na unaniem advies van culturele verenigingen uit alle deelgemeenten. Heraldisch wordt dit wapen als volgt beschreven: “in lazuur een zwaan van zilver, geplaatst op een rijzende grasgrond” (lazuur is hemelsblauw).

In de verantwoordingsnota opgemaakt door heraldicus Francis Goole wordt de zwaan omschreven als het symbool van waardigheid, vrede en een ruime blik in de toekomst.

De zwaan werd vanaf de 16de eeuw tot aan het einde van de ancien régime gebruikt in de schepenzegels van het land en de heerlijkheid Heist, dat toen Booischot, Hallaar, Heist-op-den-Berg en een deel van Itegem omvatte. Bij KB van 23-07-1846 werd het eeuwenoude wapen met zwaan toegekend aan de toenmalige gemeente Heist-op-den-Berg. Het decreet van 27-04-2007 bevestigt opnieuw het gemeentewapen van 1980 als officieel symbool van de gemeente.

Het gemeentewapen behoort tot het openbaar domein. De gemeenteraad beschikt over het eigendomsrecht van het gemeentewapen en oordeelt of het gebruik door derden al dan niet is toegestaan.

In standaard drukwerk wordt het zilver van het wapenschild doorgaans vervangen door wit of grijs.

We blijven het heraldieke wapenschild van onze gemeente en de zwaan in tal van toepassingen gebruiken, zo wordt het wapenschild onveranderd (zonder combinatie met het gemeentelogo) gebruikt op onder meer:

  • plechtige briefwisseling bij speciale gelegenheden door de burgemeester ondertekend, in zijn naam of in naam van het college van burgemeester en schepenen
  • bijzondere documenten, zoals charters
  • trouwboekjes
  • straatnaamborden
  • vlaggen
  • ...