Adreswijziging - naar een andere gemeente

Wat?

Wanneer je naar een andere gemeente verhuist, moet je hiervan aangifte doen in je nieuwe gemeente.
Op de afdeling Bouw & Milieu moet je je afvalcontainers opzeggen.