Aanvragen of opzeggen van afvalcontainers

De gft-container en de grijze restafvalcontainer horen bij de woning. Neem ze bij inwendige adresverhuizing (binnen de gemeente Heist-op-den-Berg) dus niet mee naar je nieuwe adres, maar laat ze staan en bezorg volgend formulier ingevuld aan de bevolkingsdienst, Kerkplein 17 in Heist-op-den-Berg, ein@heist-op-den-berg.be.

Indien je naar een andere gemeente vertrekt, doe je de opzegging van je afvalcontainers bij de milieudienst, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg, bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be. De aanvraag wordt overgemaakt aan IOK Afvalbeheer en zij zorgen voor de verdere afhandeling. Voor bijkomende info, kan je de gratis DIFTAR-informatielijn contacteren op 0800-97687. Zij zijn bereikbaar op weekdagen van 8.30 tot 17 uur.

  • Verhuis je naar een andere gemeente, dan wordt het resterende saldo teruggestort op je rekening.
  • Verhuis je naar een ander adres in de gemeente, dan wordt het voorschotbedrag dat je al betaalde verder gebruikt op je nieuwe adres.

Zodra er nieuwe inwoners op je vorige adres ingeschreven zijn, worden zij de nieuwe referentiepersonen van de containers.