Verkiezingen

Om de 5 jaar, verkiezingen voor de Kamer, Europa en de Regio's.
Om de 6 jaar, lokale verkiezingen.

Nuttige tips


Wie mag stemmen?
A. Belgische onderdanen
Bekijk hier de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

B. Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie
Wie als burger van een lidstraat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.
De inschrijving op de kiezerslijst moet worden gevraagd ten laatste op 28 februari 2014.
(Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2014).
Bekijk hier de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Modellen van aanvraag tot kiezer
De modellen van aanvraag van kiezer, alsook de modellen van erkenning of weigering van deze aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, zijn vastgesteld door de Federale Overheid. Ze kunnen bij deze overheid, alsook bij de gemeentebesturen, verkregen worden.

Wat neem je mee naar het stembureau?
Je krijgt enkele weken voor de verkiezingen een oproepingsbrief in de brievenbus. Hierop staat naar welk stemlokaal je moet gaan. Je neemt je oproepingsbrief en identiteitskaart mee naar het stembureau.  In het stemlokaal geef je je identiteitskaart en je oproepingsbrief aan de voorzitter. Hij of zij geeft je de stembiljetten. Je gaat in een stemhokje om te stemmen en stopt de stembiljetten in de juiste stembus. Vervolgens krijg je je identiteitskaart en oproepingsbrief terug van de voorzitter. Op de oproepingsbrief wordt een stempel aangebracht als bewijs dat je naar het stemlokaal gekomen bent. In elk stemlokaal is er minstens één rolstoeltoegankelijk stembureau.

Hoe geldig stemmen
Je stemt geldig op de volgende manieren:
- Je geeft bovenaan een lijst een stem. Dit is een lijststem.
- Je geeft voor de naam van een kandidaat een stem. Dit is een naamstem of voorkeurstem.
- Je geeft een stem voor de namen van verschillende kandidaten van dezelfde lijst.
Opgelet, stemmen voor kandidaten van verschillende lijsten is ongeldig.

Afwezig? Dan kan je een volmacht geven.
Ben je geldig afwezig, dan kan je iemand een volmacht geven om in jouw plaats te stemmen. De volmachtdrager moet hiervoor over een volmachtformulier beschikken. Je kan een volmachtformulier vinden op de site www.verkiezingen.fgov.be (verkiezingen - formulieren), of afhalen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis of hier downloaden. Bij de volmacht moet een bewijs gevoegd worden waaruit blijkt dat je niet zelf kan gaan stemmen.
Bekijk hier de geldige redenen om afwezig te zijn.

Hoe voor iemand anders stemmen met volmacht?
Als volmachtdrager moet je op de dag van de stemming in het bezit zijn van het volmachtformulier met het bijbehorende attest (zie hierboven). Het volmachtformulier moet ondertekend zijn door volmachtgever en volmachtdrager. Je gaat eerst in je eigen stemlokaal stemmen.,Daarna bied je je als volmachtdrager aan in het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen. Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachtdrager een stempel aangebracht met de tekst "heeft bij volmacht gestemd". De oproepingsbrief van de volmachtgever wordt eveneens afgestempeld.
Je mag maar éénmaal met volmacht stemmen.  Er moet geen verwantschap meer zijn tussen volmachtgever en volmachtdrager.

Meer info

- Dienst Burgerzaken, tel. 015 22 86 74, mail bevolking@heist-op-den-berg.be
  De dienst Burgerzaken is op zondag 25 mei 2014 geopend van 9 tot 12 uur.

 

Contact

Bevolkingsdienst
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 86 70, fax 015 24 95 98,
mail bevolking@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Di, do: 9 - 12 uur 
Wo, vr: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Za: 9 - 11.30 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, di, wo, do: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur